banner

E-con popis


E-con riadiaci systém bol navrhnutý po opakujúcom sa dopyte zákazníkov na cenovo dostupný riadiaci systém (inteligentnú elektroinštaláciu), ktorý je samostatne plne funkčný a zároveň by bol dostatočne otvorený pre spoluprácu s nadradeným riadiacim systémom.

Po prieskume trhu a dlhoročnej praxe sa stanovili nasledovné požiadavky:

1.) ovládanie základného technického vybavenia budov:


 • Osvetlenie (zapni/vypni, stmievanie, svetelné scény)
 • Rolety a žalúzie
 • Kúrenie (radiátor, podlaha, stena, fan-coil)
 • Chladenie (stropné, stenové, fan-coil)

2.) všetky prvky musia komunikovať po zbernici:


 • Znížené náklady na kabeláž v porovnaní so systémami ktoré zbernicu nepoužívajú
 • Umožní rýchlo reagovať na zmeny počas inštalácie
 • Zjednodušenie a sprehľadnenie inštalácie

3.) jednoduchosť a otvorenosť pre spoluprácu:


 • Spolupráca s nadriadeným riadiacim systémom
 • Možnosť vývoja vlastnej aplikácie pre PC alebo mobilné zariadenie
 • Voľne dostupné potrebné programové vybavenie pre konfiguráciu
 • Komunikačné rozhranie RS232 alebo Ethernet 10/100MB
 • Možnosť inštalácie svojpomocne

4.) univerzálnosť prvkov systému:


 • Rovnaký modul pre rôzne použitie
 • Prijateľný pomer cena/výkon/dizajn
 • Jednoduchá orientácia v produktoch systému
 • Možnosti rozširovania v budúcnosti

 • Riadiaci systém E-con pracuje s rýchlou 4 vodičovou zbernicou založenou na štandarde RS485, ktorá sprostredkuje komunikáciu medzi modulmi na zbernici. Dátové vodiče (A/B) sa nemôžu navzájom zameniť. Napájacie napätie systému je štandardne 12V/VDC, max. 24VDC.

  Každý modul má svoju jedinečnú adresu v rozsahu 1 až 63, riadiaci modul MU-02 má pevnú adresu 0 a v systéme na spoločnej zbernici môže byt len jeden. Dátové vodiče označené A a B sa nesmú navzájom zameniť.

  Topológia môže byť typu zbernica, strom, alebo hviezda. Na jednom segmente zbernice môže byť maximálne 32 zariadení (doporučujeme max. 20-25), s ohľadom na prúdové zaťaženie, dĺžku zbernice a malú rezervu pre rozširovanie v budúcnosti.

  Pre využitie všetkých 63 adries je nutné použiť modul HUB pre rozšírenie zbernice. Max. dĺžka zbernice je 1200m a jej správne ukončenie je prevedené odporom 120ohm. Pre kabeláž sú vhodné tienené káble s krúteným párom pre data. Odskúšaná bola dĺžka zbernice 1200m na kábloch určených pre počítačové siete UTP CAT5 (prípadne kábel J-Y(St)Y 2x2x0,8).

  Prvky systému je možné rozdeliť na:


 • Zbernicové ovládače,snímače na stene v miestnostiach
 • Zbernicové riadiace prvky v rozvádzači


Zbernicové ovládače,snímače na stene v miestnostiach


Ako rozhranie pre človeka sú použité moduly TOUCH-6, TOUCH-DISP a TOUCH-D12. Všetky ovládače TOUCH sú v prevedení montáž na stenu so polykarbonátovou dotykovou plochou. Majú nastaviteľný jas LED podsvietenia ktorá je nastaviteľná v 7 úrovniach vrátane možnosti nočného režimu. (vid. popis k produktu)

TOUCH-6
Konfigurovateľný dotykový ovládal pre ovládanie svetla, rolety/žalúzie a iné elektricky ovládateľné zariadenia. Maximálny počet tlačidiel je 6, prípadne je možná podľa potreby konfigurácia 4 alebo len 2 tlačidiel podsvietených bielou LED diódou. Pre jednoduchú orientáciu je červenou farbou signalizovaný stav zopnutého obvodu. Montáž do klasickej krabice KP/KO-68.

TOUCH-DISP
Konfigurovateľný dotykový ovládač pre riadenie kúrenia/chladenia miestnosti. Umožňuje ovládanie radiátorov, podlahového alebo stenového kúrenia/chladenia, podlahových konvektorov, alebo jednotiek Fan-Coil s 3 rýchlosťami otáčok. Pre zobrazenie teploty s rozlíšením 0,5C je použitý dvojciferný 7-gemnt LED display (bodka za druhou číslicou signalizuje 0,5C). Montáž do klasickej krabice KP/KO-68.

TOUCH-D12
je kombinácia dotykových ovládačov TOUCH-6 a TOUCH-DISP v jednom celku. Odmera a zobrazuje teplotu, zároveň ponúka 9 tlačidiel pre ovládanie, alebo v režime s vypnutým displejom je možné použiť až 12 tlačidiel pre ovládanie a zároveň využiť snímač teploty. Určený pre montáž do krabice Legrand obj.č. 801 49 alebo do US formátu One-gang box.

Prvky v rozvádzači
MU-02R16
Hlavná riadiaca jednotka, zabezpečuje komunikáciu medzi zariadeniami na zbernici, umožňuje komunikáciu s nadriadeným systémom a programovanie samotného E-con systému. Rozhranie pre programovanie je RS232. Verzia označená MU-02E umožňuje výber komunikačného rozhrania RS232 alebo Ethernet. Jednoduchý príkazový protokol SCP umožní komunikáciu a jednoduché nastavenie (programovanie) systému E-con. Modul je určený pre montáž do rozvádzača.

DO-8
pre pripojenie ovládaných zariadení v režimoch ON/OFF, PWM alebo 0-10V je určený modul DO-8. Je to viacúčelový výstupný modul, ktorý ovláda osvetlenie, žalúzie, kúrenie/chladenie vrátane Fan-Coil jednotiek. Výstupy modulu sú prevedené ako otvorený kolektor. Toto riešenie umožňuje použitie stále rovnakého výstupného modulu pre ovládanie zapni/vypni pre pripojenie cievky výkonového relé, ovládanie signálom PWM alebo riadiacim napätím 0-10V po pripojení modulu AO-4 (prevodníka PWM/0-10V, NAPÁJANIE 12VDC!!!).

UNI-816
pre pripojenie ovládaných zariadení len v režime ON/OFF je určený modul DO-16. Je to viacúčelový výstupný modul, ktorý ovláda osvetlenie, žalúzie, kúrenie/chladenie vrátane Fan-Coil jednotiek. Výstupy modulu sú prevedené ako otvorený kolektor. Toto riešenie umožňuje použitie stále rovnakého výstupného modulu pre ovládanie zapni/vypni pre pripojenie cievky výkonového relé.

HUB
modul je určený pre rozšírenie zbernice, na jednom segmente zbernice je povolené max. 32 zariadení (vid. popis zbernice). Po pripojení modulu sú k dispozícii ďalšie 3 segmenty zbernice, ktoré je potrebné samostatne ukončiť odporom 120ohm. Modul HUB sa neadresuje, preto maximálny počet spolu pripojených zariadení na zbernici (pred aj za modulom HUB) je stále 63. Prevedením je určený pre montáž do rozvádzača.

UNI-R4 a UNI-RB4
Modul je určený pre montáž do rozvádzača ako výkonové relé pre moduly UNI-816 a DO-8. Model RB4 je možné naviac ovládať aj ručne.(NAPÁJANIE 12VDC!!!)